Strategie

Samen met jou een nieuw of aangescherpt punt op de horizon ontwikkelen, vind ik boeiend en inspirerend. Het proces om tot dit punt op de horizon te komen, vraagt creativiteit en doorzettingsvermogen van alle betrokkenen. Het geeft mij energie om te zien waartoe mensen in een organisatie in staat zijn. Hun meedenken is essentieel in mijn aanpak. Door deze aanpak worden ook de benodigde vaardigheden bij medewerkers getraind. Ik beschik over een ruime ervaring met diverse strategiemodellen. Afhankelijk van jouw vraag pas ik één of meerdere modellen toe. De combinatie hiervan leidt tot een puzzel zonder ontbrekende stukjes. In dit proces is helderheid over de te maken keuzes van groot belang. Het nieuwe of aangescherpte punt op de horizon vertalen in concrete plannen vind ik een boeiend proces.

Structuur

Bij het inspelen op de snel veranderende vraag van de markt verandert de structuur van je organisatie voortdurend. De wijze van aansturing en de snelheid van reageren op de marktontwikkelingen hebben alles met elkaar te maken. Mijn jarenlange ervaring in het werken met organisaties heeft geleerd om creatief te zoeken naar nieuwe vormen van organiseren waarbij de verantwoordelijkheid diep in de organisatie wordt gelegd. Het antwoord op de vraag hoe jouw structuur van de organisatie leidt tot meer wendbaarheid, is hierbij van groot belang. Het is mijn passie om hierbij mee te denken.

Leiderschap

Wat vraagt de aangescherpte of vernieuwde koers van jouw leiderschap? Hier ligt de sleutel voor veel blijvende verbeteringen in een organisatie. Elke verandering begint bij degene die verantwoordelijk is. Ben jij in staat om plannen om te zetten in concrete acties en volhardend aan het werk te gaan? Mijn ervaring is dat jongere en ook meer ervaren leidinggevenden hier veel vragen hebben. Elke leeftijdsfase kent ook zijn eigen vragen. Het is mijn passie om samen ervaringen te delen en elkaar te helpen in het zoeken van de juiste leiderschapsstijl, die past bij de ontwikkeling van je organisatie en je persoonlijke ontwikkeling.

Leiderschapstraining
Voor de ontwikkeling van je eigen leiderschapsstijl is een unieke training ontwikkeld. De eerstvolgende training start in het najaar van 2024. Voor meer informatie over de training kunt u deze brochure bekijken. Heeft u nog meer vragen dan kunt u uiteraard vrijblijvend contact met mij opnemen.

Bestuur en toezicht

Het vinden van de juiste balans tussen controle en het bieden van toegevoegde waarde voor een directeur, MT-lid of aandeelhouder is van groot belang voor een toezichthouder. Ruimte en vertrouwen zijn noodzakelijk om effectief te kunnen functioneren. Toezicht, verantwoording, sturing en beheersing op een gezonde en evenwichtige manier te laten functioneren is een oefening.

Door het toezicht op de identiteit naast het meer zakelijke toezicht zijn missie-gedreven organisaties vanuit de optiek van de governance vaak extra ingewikkeld. De governance-aspecten vragen dan meer aandacht en afstemming. Het bestuurlijke evenwicht tussen de missie en de bedrijfskundige kant bij deze organisaties boeit mij bijzonder. Met mijn ervaring kan ik je helpen om een goede balans te vinden in het elkaar versterken en steunen.

Een regelmatige evaluatie van het functioneren van bestuur en/of toezichthouders en op basis hiervan een eventuele aanpassing van de bestuurlijke structuur is aan te bevelen.

Mijn ervaring als mediator is hierbij een onderscheidend element.

Sparringpartner / coaching

Ervaar je dat een aangepaste koers van je organisatie ook aanpassingen vraagt van je collega’s? Merk je dat collega’s moeite hebben met het meegaan in deze aangepaste koers? Vraag je je af hoe je collega’s mee krijgt in deze vernieuwing?

De afgelopen jaren is bij mijzelf een proces op gang gekomen om de rol van coach/ vertrouwde sparringpartner voor (jongere) collega’s in te vullen. Deze rol past bij de levensfase van mijzelf. Mijn ervaring en het hebben van voldoende afstand tot de vraagstelling, gecombineerd met een nuchtere kijk op zaken geven deze rol voldoende diepte en inhoud. Vanuit deze interesse heb ik jarenlang een intensief, intern opleidingstraject van één jaar voor jonge, talentvolle collega’s opgezet en begeleid. De combinatie van inhoudelijke kennis en de ontwikkeling van gedrag waren hierin leidend.

conflictbemiddeling / mediation

In elke organisatie hebben helaas conflicten plaats. Een goede oplossing hiervan heeft mij altijd geboeid en heeft ertoe geleid dat ik een opleiding heb gevolgd voor mediator. Zie hiervoor www.bvissermediation.nl.

Mijn ervaring met conflicten is dat veel oplosbaar is door het conflict te bespreken onder leiding van een niet-betrokken gespreksleider. Graag breng ik mijn expertise hiervoor in.

Specialisatie: zakelijke en arbeidsrechtelijke geschillen. Hoofdzakelijk werkzaam in het MKB, identiteitsgebonden organisaties, onderwijs en de kerk.

Geloofwaardig leiderschap / handelen

Besluiten van een leidinggevende, opvoeder, teamleider, directeur, kerkenraadslid of toezichthouder hebben veel invloed. Verschillende belangen spelen mee. Hoe kom je dan tot een verantwoord en weloverwogen besluit? Deze vraag hield mij de afgelopen jaren bezig. Daarom ben ik op zoek gegaan naar een leidraad die hierin kan helpen. Klik hier voor een uitgebreide toelichting op deze leidraad.

Interimmanagement

Zoekt u tijdelijk een manager voor het bepalen van de nieuwe strategie, het uitvoeren van een reorganisatie, het ondersteunen bij een veranderingstraject of het tijdelijk opvullen van aan vacature? De veelheid van aspecten die bij al dit type vragen aan de orde komen vereisen een ruime ervaring en de rust die nodig is om in deze vaak turbulente periodes in een organisatie het overzicht te houden. Mijn ervaring is dat het creëren van helderheid één van de eerste prioriteiten is. Helderheid in het proces en helderheid op de inhoud. Mijn ervaring heeft mij geleerd dat ik geniet van het proces en de inhoud en samen met uw medewerkers de goede stappen kan zetten.

B. Visser Consultancy BV - Zeisweg 17 - 8075 CC Elspeet - 06-53868881

KvK 71891129 – BTW NL8588.91.189.B01 – Bank NL93RABO 0331 1239 83