Leidraad voor het nemen van een verantwoord besluit

Kern voor het nemen van een verantwoord besluit is nederigheid. Nederigheid als verwoord in Filippenzen 2. Vanuit deze kern wordt ons handelen gekenmerkt door vier lijnen of waaiers, vredelievendheid, de minste willen zijn, Godvrezendheid en het goede voor de ander zoeken. Tegen deze achtergrond fungeren dan vier deugden die als concrete handvatten kunnen worden gebruikt in het dagelijkse leven. Dit betreft de deugden rechtvaardigheid, barmhartigheid, matigheid en wijsheid. Uitgangspunt hierbij is dat meerdere deugden noodzakelijk zijn om te komen tot een verantwoord besluit. Als laatste wordt het geheel omspannen door het leven in het perspectief van de eeuwigheid. We zijn als het goed is een pelgrim op reis door deze tijd naar een beter vaderland. Dit doet ons beseffen wie wij zijn. De omtrekkende lijn is bewust niet strak getekend omdat alles hier nog onvolmaakt is.

 

Recent heb ik hierover een aantal interactieve lezingen gegeven. Dit was volgens de deelnemers inspirerend. Wilt u hier meer over weten, belt u mij dan gerust (06-53868881) of email naar bartvisser@bvisserconsultancy.nl.

Welke elementen worden besproken in een interactieve lezing:

  1. Hoe komen we tot een Bijbels gefundeerde visie op bestuur & toezicht van identeitgebonden organisaties? Welke waarden zijn dan essentieel? Hoe kan de code Goed Bestuur op het punt van integriteit worden uitgewerkt en verdiept?
  2. Welke Bijbelse handreikingen zijn van essentiële waarde bij deze doordenking? Welke hier grondtonen zijn te vinden voor integriteit  vanuit een Bijbelse perspectief?
  3. Welke boeken geven informatie over verantwoord handelen en hoe verhouden bijvoorbeeld Wil Derkse (boek Een levensregel voor beginners) en Steven Covey (De zeven eigenschappen van effectief leiderschap) en vele andere auteurs (meer en minder recent) zich tot verantwoord handelen?
  4. Hoe bruikbaar zijn de kardinale deugden uit de periode van Aristoteles, één van de invloedrijkste klassieke Griekse filosoof?
  5. Hoe te komen tot een afwegingskader om tot weloverwogen besluitvorming te komen.
B. Visser Consultancy BV - Zeisweg 17 - 8075 CC Elspeet - 06-53868881

KvK 71891129 – BTW NL8588.91.189.B01 – Bank NL93RABO 0331 1239 83