BART VISSER

helderheid

Mijn jarenlange ervaring als mede-eigenaar van een familiebedrijf en als bestuurder van een missie-gedreven organisatie heeft mij voldoende bagage verschaft om jou hierbij te helpen. Tal van praktijkervaringen hebben mij laten zien dat ik in staat ben om volhardend en enthousiast te zoeken naar een oplossing en geen genoegen neem met standaardantwoorden. Hierbij kan ik goed luisteren, scherp analyseren, zorgen voor de verbinding met alle betrokkenen en buiten de bestaande kaders denken.

Het geeft mij inspiratie om samen met jou als verantwoordelijke te werken aan het toekomstbestendig en weloverwogen verbeteren van jouw organisatie. De hieraan verbonden strategische vragen met betrekking tot een nieuwe of aangescherpte stip op de horizon maken bij mij energie los. Ik heb ervaren dat hier mijn hart en kracht ligt en weet door vallen en opstaan wat belangrijk is. Ik ben daardoor in staat om iedereen in dit proces mee te nemen en creatief, zakelijk en besluitvaardig stappen te zetten. Met een nuchtere kijk op de werkelijkheid en een gezonde mix van menselijkheid en zakelijkheid zoek ik in samenwerking de oplossing voor de relevante strategische vragen. Hierbij geniet ik van complexe vraagstukken met een veelheid van belangen, en juist dan ben ik in staat het overzicht te houden.

Mijn werkzame periode in de turbulente sector van de media heeft mij geleerd om in snel veranderende markten, waar verdienmodellen onder druk staan, te opereren. Ik ervaar dit als boeiend, omdat het experimenteren met nieuwe producten, diensten of structuren mij goed ligt. Het avontuurlijke raakt mij en doet mij buiten de gangbare paden treden. Ik kom gemakkelijk tot de kern van een organisatie en dat is voor mij een belangrijk startpunt. Daarnaast is helderheid voor mij essentieel om tot blijvende vooruitgang te komen. Ik zoek deze verheldering op een manier die recht doet aan iedereen. Helderheid in de keuzes van de aangepaste strategie, helderheid in het proces en helderheid in een verbeterplan.