Vooruitbrengen

Je organisatie vooruitbrengen heeft alles te maken met wendbaarheid binnen de gekozen strategie. Dit vraagt, naast een eenvoudige structuur, helder leiderschap en verantwoordelijkheid diep in de organisatie, ruimte voor experimenteren en vernieuwen. Deze ruimte moet daadwerkelijk worden ervaren om een organisatie in beweging te krijgen. Om stappen vooruit te zetten is een houding van actie en bereidheid tot experimenteren en vernieuwen nodig.

EXPERIMENTEREN

Mijn ervaring is dat het implementeren van een strategie veel uithoudingsvermogen en vaardigheid in het experimenteren van de leiding vraagt. Experimenten zijn noodzakelijk om ervaringen op te doen die nodig zijn in snel veranderende markten.
Het omgaan met teleurstellingen bij experimenten tot verbetering, het gebruik maken van onverwachte omstandigheden en het inspelen op leermomenten heeft mij geleerd wat de valkuilen en de mogelijkheden zijn. Bij digitale experimenten kan vrijwel direct worden getoetst wat de effecten zijn en welke aanpassing mogelijkheden biedt. De resultaten van analoge experimenten zijn moeilijker te meten en vereisen een langere doorlooptijd. Het beginnen van experimenten en het tijdig stoppen hiervan, gekoppeld aan de factoren van tijd, geld, kwaliteit en bemensing, hebben een heel eigen dynamiek in een organisatie.

VERNIEUWEN

Het inspelen op nieuwe ontwikkelingen en het voortdurend vernieuwen is een intensief en motiverend proces in een organisatie. De inrichting van dit proces om idee├źn uit je organisatie te krijgen en deze op een positieve manier voor het voetlicht te brengen, vraagt creativiteit. Jouw leiderschap is hierin van groot belang. Vernieuwing in het product, het proces, het gedrag en in de organisatie vragen elk een eigen aanpak. Het is boeiend om dit samen met mensen te bespreken en hen te helpen hier stappen in te zetten.