CONFLICTBEMIDDELING / MEDIATION

In elke organisatie hebben helaas conflicten plaats. Een goede oplossing hiervan heeft mij altijd geboeid en heeft ertoe geleid dat ik een opleiding heb gevolgd voor mediator. Zie hiervoor www.bvissermediation.nl. Mijn ervaring met conflicten is dat veel oplosbaar is door het conflict te bespreken onder leiding van een niet-betrokken gespreksleider. Graag breng ik mijn expertise hiervoor in.

Specialisatie: zakelijke en arbeidsrechtelijke geschillen. Speciaal oog voor geschillen in identiteitsgebonden organisaties.