Strategie

Samen met jou een nieuw of aangescherpt punt op de horizon ontwikkelen, vind ik boeiend en inspirerend. Het proces om tot dit punt op de horizon te komen, vraagt creativiteit en doorzettingsvermogen van alle betrokkenen. Het geeft mij energie om te zien waartoe mensen in een organisatie in staat zijn. Hun meedenken is essentieel in mijn aanpak. Door deze aanpak worden ook de benodigde vaardigheden bij medewerkers getraind. Ik beschik over een ruime ervaring met diverse strategiemodellen. Afhankelijk van jouw vraag pas ik één of meerdere modellen toe. De combinatie hiervan leidt tot een puzzel zonder ontbrekende stukjes. In dit proces is helderheid over de te maken keuzes van groot belang.

Structuur

Bij het inspelen op de snel veranderende vraag van de markt verandert de structuur van je organisatie voortdurend. De wijze van aansturing en de snelheid van reageren op de marktontwikkelingen hebben alles met elkaar te maken. Mijn jarenlange ervaring in het werken met organisaties heeft geleerd om creatief te zoeken naar nieuwe vormen van organiseren waarbij de verantwoordelijkheid diep in de organisatie wordt gelegd. Het antwoord op de vraag hoe jouw structuur van de organisatie leidt tot meer wendbaarheid, is hierbij van groot belang. Het is mijn passie om hierbij mee te denken.

Leiderschap

Wat vraagt de aangescherpte of vernieuwde koers van jouw leiderschap? Hier ligt de sleutel voor veel blijvende verbeteringen in een organisatie. Elke verandering begint bij degene die verantwoordelijk is. Ben jij in staat om plannen om te zetten in concrete acties en volhardend aan het werk te gaan? Mijn ervaring is dat jongere en ook meer ervaren leidinggevenden hier veel vragen hebben. Elke leeftijdsfase kent ook zijn eigen vragen. Het is mijn passie om samen ervaringen te delen en elkaar te helpen in het zoeken van de juiste leiderschapsstijl, die past bij de ontwikkeling van je organisatie en je persoonlijke ontwikkeling.

Besturing

De afgelopen jaren is onze samenleving in toenemende mate veranderd in een netwerksamenleving. Deze verandering heeft ook gevolgen voor de organisatie en besturing van een organisatie. Steeds meer wordt gewerkt in flexibele netwerken die per onderwerp kunnen wisselen. Dit gebied is nog volop in ontwikkeling. Vragen hierbij zijn onder andere de wijze van aansturing, de succesfactoren & risico’s en het vereiste gedrag met de bijbehorende competenties. Hoe deze samenwerking op een goede wijze vorm en inhoud krijgt, is nieuw en vraagt doordenking. Samen hierover nadenken en elkaar helpen om stappen te zetten, vind ik  inspirerend.

BESTUUR & TOEZICHT

Het vinden van de juiste balans tussen controle en het bieden van toegevoegde waarde voor een directeur, MT-lid of aandeelhouder is van groot belang voor een toezichthouder. Ruimte en vertrouwen zijn noodzakelijk om effectief te kunnen functioneren. Toezicht, verantwoording, sturing en beheersing op een gezonde en evenwichtige manier te laten functioneren is een oefening.

Door het toezicht op de identiteit naast het meer zakelijke toezicht zijn missie-gedreven organisaties vanuit de optiek van de governance vaak extra ingewikkeld. De governance-aspecten vragen dan meer aandacht en afstemming. Het bestuurlijke evenwicht tussen de missie en de bedrijfskundige kant bij deze organisaties boeit mij bijzonder. Met mijn ervaring kan ik je helpen om een goede balans te vinden in het elkaar versterken en steunen.